So sánh ưu và nhược điểm của các tổ chức cho vay tài chính hàng đầu thị trường

1. Tamo

1.27%

Lãi suất

15.000.000 vnd

Số tiền tối đa

10 phút

Thời gian duyệt*

250.000 vnd

Số tiền tối thiểu

2. MoneyCat

0.01%

Lãi suất

10.000.000 vnd

Số tiền tối đa

5 phút

Thời gian duyệt*

500.000 vnd

Số tiền tối thiểu

3. Vamo

0%

Lãi suất

10.000.000 vnd

Số tiền tối đa

30 phút

Thời gian duyệt*

500.000 vnd

Số tiền tối thiểu

4. OneClickMoney

2.1%

Lãi suất

15.000.000 vnd

Số tiền tối đa

5 phút

Thời gian duyệt*

250.000 vnd

Số tiền tối thiểu

5. CashWaGon

0%

Lãi suất

10.000.000 vnd

Số tiền tối đa

5 phút

Thời gian duyệt*

500.000 vnd

Số tiền tối thiểu

Avay

2.1%

Lãi suất

100.000.000 vnd

Số tiền tối đa

3 ngày

Thời gian duyệt*

9.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu

Cash24

0.01%

Lãi suất

15.000.000 vnd

Số tiền tối đa

5 phút

Thời gian duyệt*

1.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu

Senmo

2.1%

Lãi suất

10.000.000 vnd

Số tiền tối đa

6 phút

Thời gian duyệt*

1.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu

CityBank

0.1%

Lãi suất

6.000.000 vnd

Số tiền tối đa

10 phút

Thời gian duyệt*

3.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu

UOB

1.3%

Lãi suất

1.600.000.000 vnd

Số tiền tối đa

3 ngày

Thời gian duyệt*

50.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu

Shinhan Bank

0.1%

Lãi suất

100.000.000 vnd

Số tiền tối đa

10 phút

Thời gian duyệt*

10.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu

VPBank

1.3%

Lãi suất

600.000.000 vnd

Số tiền tối đa

3 ngày

Thời gian duyệt*

50.000.000 vnd

Số tiền tối thiểu