Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào?

Tháng 7, tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Việt Nam vẫn đang được kiểm soát tốt.Tuy nhiên, dịch bệnh đã ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế của nước nhà nói chung và cá nhân nói riêng. Lúc này, gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những kênh đầu tư an toàn cho